ERE44E

Globální marketing PAE

KRGarant předmětu: Ing. Jiří Čerkasov

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Marketing
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy mezinárodního marketingu. Předmět zdůrazňuje ty specifické rysy globálního marketingu, které jsou zodpovědné za úspěch na globálních trzích.

Kmenová literatura

1KOTLER, P.: Management marketing. Grada Publishing, Praha 1999
2KOTLER, P.: Marketing podle Kotlera. Jak vytvářet a ovládnout nové trhy. Management Press, Praha 1999
3MACHKOVÁ, H.: Mezinárodní marketing. VŠE, Praha 1998
4MEFFERT, H.: Management - marketing. Grada Publishing. Praha 1999
5JOHANSON, J., K.:Global Marketing. Irwin 2000 ISBN 0-07-365863-4
6HOLLENSEN, S., Global Marketing.Prentice Hall 2001 ISBN 0-273-64644-3
7BALL, D., McCULLOCH, W., International Business. Irwin 1999 ISBN 0-07-154006-7

Doporučená Literatura

1KOTLER, P.: Management marketing. Grada Publishing, Praha 1999
2MACHKOVÁ, H.: Mezinárodní marketing. VŠE, Praha 1998
3HOLLENSEN, S., Global Marketing. Prentice Hall 2001 ISBN 0-273-64644-3