EHE07E

Metody a techniky sociálního výzkumu

KHVGarant předmětu: doc. Mgr. Helena Hudečková, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná
Předpoklady:sociologie, statistika
Popis, cíl a formy výuky:Seznámit posluchače se základními druhy sociálního výzkumu a speciálně s postupem v sociologickém výzkumu kvantitativního charakteru v jeho fázích přípravné, realizační a zpracování. Osvojení tohoto postupu je užitečné pro vypracování diplomových prací, pro výkon profesí spojených se sociálním řízením, a stejně tak pro osobní život. Důraz je při výuce kladen na interaktivní formu výkladu a na skupinovou či individuální práci cvičení praktických dovedností při přípravě, realizaci i zpracování (pomocí speciálního počítačového programu SPSS) sociologického výzkumu kvantitativního typu.

Kmenová literatura

1Bailey, K. D.: Methods of Social Research. The Free Press, New York 1987.
2Disman, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost. Karolinum, Praha 1995.
3Hudečková, H., Kučerová, E., Kříž, L. Metodologie sociologického výzkumu pro nesociology. ČZU Praha 2001.
4Jeřábek, H.: Úvod do sociologického výzkumu. Karolinum, Praha 1993.
5Jeřábek, H., Remr, J.: Klasické sociologické výzkumy. FSV UK, Praha 1993.
6Kuhn, T. S.: Štruktúra vedeckých revolúcií. Bratislava 1981.
7Majerová, V.: Sociologie venkova a zemědělství. ČZU, Praha 1997.
8Majerová, V., Majer, E.: Kvalitativní výzkum v sociologii venkova a zemědělství (část I.). ČZU, Praha 1999.
9Petrusek, M.: Teorie a metoda v moderní sociologii. Praha 1993.
10Strauss, A., Corbinová, J.: Základy kvalitativního výzkumu. Albert, Boskovice 1999.

Doporučená Literatura

1Disman, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost. Karolinum, Praha 1995.
2Hudečková, H., Kučerová, E., Kříž, L. Metodologie sociologického výzkumu pro nesociology. ČZU, Praha 2001.
3Hudečková, H., Lošťák, M.: Sociologie a její aplikace v regionálním/rurálním rozvoji. ČZU, Praha 2002. (kap. VIII. Metoda výzkumné práce v sociologii)
4Jeřábek, H.: Úvod do sociologického výzkumu. Karolinum, Praha 1993.
5Majerová, V. a kol.: Sociologie venkova a zemědělství. ČZU, Praha 2000. (kap. 4 Metody a techniky sociologického výzkumu).
6Majerová, V. a kol.: Empirický výzkum v sociologii venkova a zemědělství, ČZU, Praha 2007.