EET02Z

Daňová soustava -TF

KEGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 3.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:znalost základů ekonomiky a účetnictví
Popis, cíl a formy výuky:Seznámit studenty se systémem platných daní a jeho praktickou aplikací v tržní ekonomice, především v podnikatelské
činnosti. Prodiskutování konkrétních příkladů, zabezpečení orientace v platných daňových zákonech pro běžnou
potřebu v podnikatelské sféře.Vybraná témata budou zpracována s využití PC učeben.

Kmenová literatura

1Synek, M.: Podniková ekonomika, C-H Beck, 2006
2Rosochatecká, E.: Ekonomika podniků, ČZU 2006
3Rutherford, D.: Routledge Dictionary of Economics (Routledge, London 2002)
4Dictionary of Business (Penguin Reference, London 2002)
5Dictionary of Economics (Penguin Reference, London 2003)
6Dictionary of Business (Oxford University Press 2002)
7Veth, K., Lister, R.: Schlüsselbegriffe der Wirtschaft - Fachsprache Englisch (Cornelsen, Berlin 2002)

Doporučená Literatura

1Daňové zákony 2006
2Kubátová E.: Daňové teorie a politika,VŠE 1994
3Skála M., Kunešová- Skálová: Nejčastější účetní a daňové chyby, Codex Bohemia, 1997
4Trnka P.: Nejčastější daňové omyly a jak jim předcházet v roce 1998. Management Press, 1998
5Zákonné normy sociální a zdravotní pojištění