EJE01E

Finanční právo

KPrGarant předmětu: JUDr. Ing. Pavel Pikola, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 10.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Základy právních nauk
Popis, cíl a formy výuky:Cílem je seznámit studenty s problematikou finančního práva. Naučit studenty aplikovat právní teorii do praxe a zvládnout procesní úkony finančního práva.

Kmenová literatura

1Finanční právo: Bakeš a kol., C.H. BECK, Praha 2000

Doporučená Literatura

1Vybrané právní předpisy
2Další literatura dle doporučení vyučujícího