EHZ73Z

Sociologie a sociální politika - KS

KHVGarant předmětu: doc. Mgr. Helena Hudečková, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 2.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:všeobecné znalosti
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je poskytnout základní informace o sociologii, způsobu sociologického myšlení a jeho významu pro praktický i odborný život. Pochopit souvislosti mezi sociologií a sociální politikou, která vychází ze sociologických konceptů. Navazující část má pomoci pochopit sociální politiku jako nezbytnou aktivitu demokratického státu a dát základní orientaci v uplatňování jednotlivých oblastí sociální politiky státu.

Kmenová literatura

1Beveridge, Williams. 1942. Social Insurance and Other Services. London.
2Engliš, Karel. 1916. Sociální politika. Praha.
3Giddens, Anthony. 1989. Sociology. Polity Press.
4Hudečková, Helena a Lošťák, Michal. 1998. Sociologie II. Praha: ČZU.
5Konopásek, Zdeňek. 1999. Estetika sociálního státu. Praha.
6Krebs, Vojtěch a Durdisová, Jaroslava. 1995. Sociální politika. Praha.
7Mareš, Petr. 1994. Nezaměstnanost jako sociální problém. Praha.
8Marienthal. The Sociography of an Unemployed Community. 1974.
9Mauss, Marcel. 1999. Esej o daru, podobě a důvodech směny v archaických společnostech. Praha.
10Murray, Charles. 1998. Příliš mnoho dobra. Praha.
11Potůček, Martin. 1995. Sociální politika. Praha.
12Weber, Max. 1976. The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism. London.

Doporučená Literatura

1Beveridge, Williams. 1942. Social Insurance and Other Services. London.
2Engliš, Karel. 1916. Sociální politika. Praha.
3Giddens, Anthony. 1989. Sociology. Polity Press.
4Hudečková, Helena a Lošťák, Michal. 1998. Sociologie II. Praha: ČZU.
5Konopásek, Zdeňek. 1999. Estetika sociálního státu. Praha.
6Krebs, Vojtěch a Durdisová, Jaroslava. 1995. Sociální politika. Praha.
7Mareš, Petr. 1994. Nezaměstnanost jako sociální problém. Praha.
8Marienthal. The Sociography of an Unemployed Community. 1974.
9Mauss, Marcel. 1999. Esej o daru, podobě a důvodech směny v archaických společnostech. Praha.
10Murray, Charles. 1998. Příliš mnoho dobra. Praha.
11Potůček, Martin. 1995. Sociální politika. Praha.
12Weber, Max. 1976. The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism. London.