LDX20E

Physiology of growth and reproduction of forest trees.

KGFLDGarant předmětu: prof. Ing. Milan Lstibůrek, MSc, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 2.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: ústní
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:The course is focused on better understanding of growth and reproduction processes of forest trees. Considerable attention is devoted to environmental physiology, to the affects of environmental factors on physiological processes of forest trees.

Kmenová literatura

1KOZLOWSKI, T.T., PALLARDY, S.G.: Growth Control in Woody Plants. Academic Press, San Diego, 1997, 641 pp., ISBN 0-12-424210-3
2PALLARDY, S.G.: Physiology of Woody Plants. 3 Edition. Academic Press, San Diego, 2007, 480 pp., ISBN 0-120-88765-7
3KOZLOWSKI, T.T., KRAMER, P.J., PALLARDY, S.G.: The Physiological Ecology of Woody Plants. Academic Press, London, 1991. ISBN 0-124-24160-3
4KOZLOWSKI, T.T., PALLARDY, S.G.: Physiology of Woody Plants. Second Edition. Academic Press, San Diego, 1997. 411pp. ISBN 0-12-424162-X
5MUJIB, A., SAMAJ, J.: Somatic Embryogenesis (Plant Cell Monographs). 1 Edition, Springer, 2006, 357 pp., ISBN: 3-540-28717-5
6RAZDAN, M. K.: Introduction to Plant Tissue Culture. 2nd Edition, Science Publishers, 2003, 376 pp., ISBN: 1-578-08237-4

Doporučená Literatura

1PALLARDY, S.G.: Physiology of Woody Plants. 3 Edition. Academic Press, San Diego, 2007, 480 pp., ISBN 0-120-88765-7
2KOZLOWSKI, T.T., KRAMER, P.J., PALLARDY, S.G.: The Physiological Ecology of Woody Plants. Academic Press, London, 1991. ISBN 0-124-24160-3
3RAZDAN, M. K.: Introduction to Plant Tissue Culture. 2nd Edition, Science Publishers, 2003, 376 pp., ISBN: 1-578-08237-4