EJE20E

Pracovní právo a sociální zabezpečení

KPrGarant předmětu: JUDr. Daniela Světlíková

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Základy právních nauk
Popis, cíl a formy výuky:Seznámení s pracovněprávní problematikou, problematikou státní politiky zaměstnanosti a problematikou sociálního zabezpečení pro potřeby podnikání v praxi.
Formami výuky jsou přednášky, cvičení a samostatné zpracovávání pracovněprávních dokumentů a podání.

Kmenová literatura

1Pikola, Hájková, Světlíková, Štědroň: Základy práva pro posluchače ČZU, PEF Praha
2Zákoník práce
3Zákon o státní sociální podpoře
4Zákon o zaměstnanosti
5Zákon o inspekci práce
6Zákon o sociálním zabezpečení
7J.Černá a kol.:Právo sociálního zabezpečení,nakl. Aleš Čeněk 2007
8Světlíková, Hájková: Pracovní Právo, PEF Praha
9Bělina a kol: Pracovní právo, C.H.Beck, Praha

Doporučená Literatura

1Pikola, Hájková, Světlíková, Štědroň: Základy práva pro posluchače ČZU, PEF Praha
2Světlíková, Hájková: Pracovní Právo , PEF Praha
3Zákoník práce
4Zákon o zaměstnanosti
5Další literatura dle doporučení vyučujícího