EEE12Z

Ekonomika světového hospodářství PaE

KEGarant předmětu: Ing. Zbyněk Kuna, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8. 10.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:Ekonomika agrárního sektoru
Popis, cíl a formy výuky:Získání základních znalostí fungování světového hospodářství včetně sepětí s tzv. globálními problémy. Základní formu
výuky tvoří přednášky a semináře. Je využito bibliografických databází, tematických videozáznamů (semináře), apod.

Kmenová literatura

1Vallin J.: Světové obyvatelstvo, Praha, Academia, 1992
2Cihelková Eva a kol.: Světová ekonomika – regiony a integrace, Grada Publishing, Praha 2002
3Svatoš a kol.: Ekonomika zemědělství a evropská integrace, Praha, 1999
4World Bank Atlas, World Bank, Washington
5Encyklopedie Zeměpis světa, Praha, Columbus, 1994
6Demographic Yearbook, UN
7Kolektiv KSE VŠE Praha: Proměny světové ekonomiky a Česká republika, Nakl. Máchova kraje, 1996

Doporučená Literatura

1Statistical Yearbook, UN
2International Trade Statistics Yearbook, UN
3Kuna Zbyněk: Rozvojové země ve světové ekonomice, Credit, Praha, 2004
4Jeníček V, Foltýn J: Globální problémy a světová ekonomika, Praha, C.H.Beck, 2003
5FAO Fishery Statistics, UN
6Boháčková I, Jeníček V, Svatoš M: Evropská integrace, Credit, Prague, 2003
7Kuna, Z.: Demografický a potravinový problém světa, Wolters Kluwer ČR, a.s., Praha 2010, 340 s.