EEE76E

Ekonomika světového zemědělství-DS PaE

KEGarant předmětu: Ing. Zbyněk Kuna, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Ekonomika agrárního sektoru
Popis, cíl a formy výuky:Získání základních znalostí fungování ekonomiky agrokomplexu v celosvětovém měřítku. Seznámení studentů
s metodickými přístupy mezinárodní komparace úrovně zemědělství. Základní formu výuky tvoří přednášky, cvičení,
semináře a zpracování projektu v návaznosti na téma diplomové práce. Je využito bibliografických databází
(AGRIS/FAO/CAB ap.) a vhodného software (PC Globe), tematických videozáznamů apod.


Kmenová literatura

1Vallin J.: Světové obyvatelstvo, Praha, Academia, 1992
2Cihelková Eva a kol.: Světová ekonomika – regiony a integrace, Grada Publishing, Praha 2002
3Svatoš a kol.: Ekonomika zemědělství a evropská integrace, Praha, 1999
4World Bank Atlas, World Bank, Washington
5Encyklopedie Zeměpis světa, Praha, Columbus, 1994
6Demographic Yearbook, UN

Doporučená Literatura

1Kuna, Z.: Demografický a potravinový problém světa, Wolters Kluwer ČR, a.s., Praha 2010, 340 s.
2Kuna Zbyněk: Rozvojové země ve světové ekonomice, ČZU-PEF, Praha, 2010, 132 s.
3Jeníček V, Foltýn J: Globální problémy a světová ekonomika, Praha, C.H.Beck, 2003
4Kolektiv KSE VŠE: Proměny světové ekonomiky a Česká republika, Nakl. Máchova kraje, 1996
5National Accounts Statistics, UN
6Boháčková I., Hrabánková M.: Strukturální politika Evropské unie, C.H.Beck, 2009