EEE78E

Ekonomika výroby a zpracování zemědělských produktů -DS

KEGarant předmětu: doc. Ing. Michal Malý, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 8
Hodin cvičení/semestr: 8
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:absolvování předmětu Ekonomika agrárního sektoru
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je získat představu o ekonomických možnostech jednotlivých odvětví zemědělské výroby, a to v oblasti zemědělské prvovýroby, oběhu surovin a zpracování na finální spotřebitelské výrobky, připravit studenty pro jejich působení nejen v podnicích zemědělské prvovýroby, ale i v oblasti zpracování zemědělské suroviny a jejich prodeje. Při výuce bude využito počítačové učebny.

Kmenová literatura

1Peterová, J.:Ekonomika výroby a zpracování zemědělských produktů, ČZU, Praha , 2001+elektronická aktualizace
2Peterová J. a kol.: Cvičení z ekonomiky výroby a zpracování zem produktů, ČZU Praha, 2005
3Komoditní studie MZeČR dle odvětví

Doporučená Literatura

1Peterová, J.:Ekonomika výroby a zpracování zemědělských produktů, ČZU, Praha , 2001+elektronická aktualizace
2Peterová J. a kol.: Cvičení z ekonomiky výroby a zpracování zem produktů, ČZU Praha, 2005
3Komoditní studie MZeČR dle odvětví