DLDX21Y

Moderní metody ve šlechtění lesních dřevin

KGFLDGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: ústní
Předpoklady:Lesnická genetika a šechtění lesních dřevin
Popis, cíl a formy výuky:Zaměřeno na využití biotechnologických metod ve šlechtění lesních dřevin: selekce asistované genetickými markery, klonování in vitro, řízení mutageneze in vitro, využití somaklonální variability, haploidní šlechtění, buněčné a genetické inženýrství.

Kmenová literatura

1Whatson. J.D., Baker, T.A., Bell, S.P., Gann, A., 2007. Molecular Biology of the Gene (6th Ed.). Benjamin cummin 880P.
2White, T.L., W.T. Adams and D.B. Neale. (2007) Forest Genetics. CAB International. 682p.
3Nicholl, D.S.T., 2008. An Introduction to Genetic Engineering. Cambridge Univ. Press, 348p.
4Nair, A.J., 2008. Introduction to Biotechnology and Genetic Engineering. Jones & Bartlett Publ., 1000p

Doporučená Literatura

1Eriksson, G., Ekberg, I., Claphan, D., 2006. An introduction to Forest Genetics. Genetic Center, Swedish Univ. of Agricultural Sciences. 185p.
2Kumar, S., Fladung, M., 2004. Molecular Genetics and Breeding of Forest Trees. Food products press, New York, 436p.