ETE12Z

Jazyk C++

KITGarant předmětu: RNDr. Stanislav Jelen

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:Znalost jazyka PASCAL nebo C
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je získání praktických zkušeností s vytvářením větších softwarových projektů v objektovém prostředí pod OS Windows.
Na přednáškách bude probrána syntaxe jazyka C++ a teorie nezbytná k vytváření aplikací v objektovém prostředí. Ve druhé polovině semestru se přednášky zaměří na teoretické otázky jednotlivých projektů.

Cvičení - v počítačových laboratořích - budou zaměřena na praktické procvičení vykládané teorie.
Ve druhé polovině semestru budou získané znalosti využity při společném vytváření rozsáhlejších programů.

Kmenová literatura

1Mejzlík,P. - Virius, M. - Dirk L. :Jazyky C++ podle normy ANS/ISO. - ISBN 80-7169631-6
2Virius, M. : C++ Builder.1999. - ISBN 80-169-796-6
3Matušek, D.: C++ Builder. 1999. - ISBN 80-86056-69-4

Doporučená Literatura

1Mejzlík,P. - Virius, M. - Dirk L. :Jazyky C++ podle normy ANS/ISO. - ISBN 80-7169631-6
2Virius, M. : C++ Builder.1999. - ISBN 80-169-796-6
3Matušek, D.: C++ Builder. 1999. - ISBN 80-86056-69-4