EJE13Z

Vybrané kapitoly z dějin práva a z historie

KPrGarant předmětu: JUDr. Viktor Jansa, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 4.
Hodin přednášek/semestr: 14
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:Základy právních nauk
Popis, cíl a formy výuky:Seznámení se se základními historickými vývojovými tendencemi a základními historickými právními památkami a základní právní úpravou v dějinách se zřetelem na české země.

Kmenová literatura

1Jánošíková, Petra: Mezníky českých právních dějin - 2. roz. vydání - Plzeň, ISBN 80-86898-27-X
2Schele, Karel: Dějiny českého a československého práva do r. 1945 - 3. vydání - Linde a. s. Praha

Doporučená Literatura

1Bílý, J.: Právní dějiny na území české republiky, Praha, Linde a.s. 2007
2Kincl, J. a kol.: Obecné dějiny státu a práva, Orbis, Praha 1987