DLRX04Y

Ekonomika lesního hospodářství

KLDEGarant předmětu: prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: ústní
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Získat znalosti o ekonomické podstatě procesů na úrovni jak podnikové a vnitropodnikové, tak odvětvové v prostředí vícesektorového národního hospodářství. Pochopit ekonomické pojmy, zvládnout ekonomické kalkulace v hospodářských procesech v prostředí národního hospodářství.

Kmenová literatura

1BARTUNĚK, J: Ekonomika lesního hospodářství, MZLU, 1994
2PULKRAB, K. a kol.: Ekonomika a řízení lesního hospodářství, VŠZ Praha a Matice lesnická Písek, 1993
3SYNEK, M.: Manažerská ekonomika. Grada Publishing, s.r.o., 2000

Doporučená Literatura

1BARTUNĚK, J: Ekonomika lesního hospodářství, MZLU, 1994
2PULKRAB, K. a kol.: Ekonomika a řízení lesního hospodářství, VŠZ Praha a Matice lesnická Písek, 1993
3SYNEK, M.: Manažerská ekonomika. Grada Publishing, s.r.o., 2000