DLRX01Y

Ekonometrie

KLDEGarant předmětu: RNDr. Marcel Riedl, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: ústní
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Dosažení dostatečných teoretických znalostí v uvedených okruzích a schopnosti je samostatně aplikovat na problémech z praxe.

Kmenová literatura

1CHASE,R.: Production and Operation Management, IRWIN 1995, ISBN0-256-14023-5
2GUJARATI, D..: Basic Econometrics, McGraw-Hill 1998, ISBN 0-07-025188-6
3HERBST, A.: Analyzing and Forecasting Futures Prices, John Wiley&Sons1992, ISBN 0-1-53312-2
4NELSON, B.: Stochastic Modeling, McGraw-Hill 1995, ISBN 0-07-046213-5
5TURBAN, E.,MEREDITH,J.: Fundaments of Management Science, IRWIN 1991, 0-256-08373-8

Doporučená Literatura

1CHASE,R.: Production and Operation Management, IRWIN 1995, ISBN0-256-14023-5
2GUJARATI, D..: Basic Econometrics, McGraw-Hill 1998, ISBN 0-07-025188-6
3HERBST, A.: Analyzing and Forecasting Futures Prices, John Wiley&Sons1992, ISBN 0-1-53312-2
4NELSON, B.: Stochastic Modeling, McGraw-Hill 1995, ISBN 0-07-046213-5
5TURBAN, E.,MEREDITH,J.: Fundaments of Management Science, IRWIN 1991, 0-256-08373-8