EEE61E

Evropská integrace a environmentální ekonomika -VSRR

KEGarant předmětu: doc. Ing. Karel Tomšík, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:základní znalosti ekonomických a společenských věd
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je naučit studenty základním vědomostem o evropském integračním procesu, vzhledem k zaměření na veřejnou správu a regionální rozvoj. Pozornost je věnována historickým souvislostem, evropským institucím, jejich funkcím a základní charakteristice jednotlivých oblastí integračního procesu. Zvláštní pozornost je věnována problematice environmentální ekonomiky se zaměřením na environmentálně politické aktivity Evropské unie a roli EU při prosazování koncepce trvalé udržitelnosti v světovém měřítku.

Kmenová literatura

1Zahradník, P.: Vstup do Evropské unie – přínosy a náklady konvergence (C.H.Beck, Praha 2003)
2Cihelková, E.: Vnější ekonomické vztahy Evropské unie (C.H. Beck, Praha 2003)
3Fiala, P., Pitrová, M.:Evropská unie (CDK, Brno 2003)
4Právo životního prostředí ES, Praktický průvodce (Linde, Praha 2003)
5Pitrová, M.: Institucionální struktura Evropské unie (Brno 2000)
6Veber, V.: Dějiny sjednocené Evropy, Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 2004
7Defarges, P.: Evropské instituce (Praha 2002)
8Gerbert, P.: Budování Evropy (Karolinum, Praha 2004)
9Schrötter, H. J.: Aktuální slovník Evropské unie (Brána, 2003)
10Konig, P.: Rozpočet a politiky Evropské unie (C.H. Beck, Praha 2004)
11Zlý, B.: Evropská unie a integrační procesy od A do Z (Montanex, 2001)
12Romancov, M., Romancovová E.: Evropské politické a ekonomické instituce (Eurolex Bohemia, 2002)

Doporučená Literatura

1Tomšík, K.: Evropská integrace a environmentální ekonomika, ČZU Praha, 2006, ISBN: 80-213-1551-2
2König, P. a kol.: Učebnice evropské integrace, Barrister & Principal, Brno, 2006
3Ritschelová, I. a kol.: Úvod do ekonomiky životního prostředí, UJEP, Ústí nad Labem, 2004