EIE21E

Projektování informačních systémů

KIIGarant předmětu: prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná, ústní obhajoba projektu
Předpoklady:Systémové inženýrství
Popis, cíl a formy výuky:Seznámit posluchače s objektovými metodami informačního inženýrství. V návaznosti na strukturované techniky bude kladen důraz na objektové pojetí analýzy a návrhu informačního systému. Tento přístup umožní rychlé vytváření aplikací v automatizovaném prostředí objektových I-CASE prostředků.
V přednáškách bude popsáno objektově orientované paradigma a jeho využití při popisu a tvorbě IS. Pozornost bude věnována metodám objektové analýzy a návrhu v několika základních metodologiích.
V cvičení budou jednotlivé techniky procvičeny na případových studiích s použitím dostupných objektových CASE prostředků.

Kmenová literatura

1James Rumbaugh: Object-oriented modeling and desing. Prentice-Hall, 1991
2Vrana I., Richta K.: Zásady a postupy návrhu podnikových informačních systémů. GRADA 2005
3James Martin, James J. Odell: Object oriented methods. Prentice-Hall, 1995
4Kurt W. Derr: Applying OMT. SIGS Books, 1995
5Duben J.: Objektové modely podniků. Grada, 1996
6Vrana I.: Projektování IS. Skripta PEF ČZU, Praha 2000
7Ambler S.W.: Agile modeling. John Wiley 2002
8Fowler M.: UML distilled. Addison Wesley 2004

Doporučená Literatura

1James Rumbaugh: Object-oriented modeling and desing. Prentice-Hall, 1991
2Vrana I., Richta K.: Zásady a postupy návrhu podnikových informačních systémů. GRADA 2005
3Ambler S.W.: Agile modeling. John Wiley 2002
4Fowler M.: UML distilled. Addison Wesley 2004
5Vrana I.: Projektování IS. Skripta PEF ČZU, Praha 2000