xKII09

Geografické informační systémy

KIIGarant předmětu: doc. RNDr. Dana Klimešová, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Ukončené bakalářské studium.
Popis, cíl a formy výuky:Poskytnout znalosti o metodách tvorby, údržby a správy geografických databází, poskytnout přehled o zdrojích, kvalitě a modelech prostorových dat. Seznámit posluchače s funkčními nástroji geografických informačních systémů, které umožňují spojenou analýzu prostorových a atributových dat, prostorové spojení a prostorové sjednocení a modelování v GIS pro podporu rozhodování při plánování investic, adresného marketingu, až po optimalizaci poskytovaných služeb. Poskytnout znalosti o zpracování a analýze obrazové informace z hlediska potřeb GIS. Vysvětlit posluchačům souvislosti a nutné kroky doprovázející zavedení informační technologie GIS do užívání s ohledem na stávající podnikové informační systémy a prezentovat GIS jako nástroj pro podporu rozhodování.
Výuka předmětu je uspořádána tak, aby studenti postupně získali relevantní znalosti, počínaje teoretickými principy práce s geografickými a prostorovými daty až po metodické a funkční nástroje GIS pro zpracování geografických dat a jejich využití pro účely analýzy a rozhodování. Získané teoretické vědomosti budou ilustrovány použitím konkrétních GIS prostředků a programů.

Kmenová literatura

1Landgrebe D.A.: Signal Theory Methods in Multispectral Remote Sensing, Wiley-Interscience , 2003.
2Kerre Ettienne E.: Fuzzy Techniques in Image Processing, A Springer-Verlag Company, 2000, ISBN 3-7908-1304-4.
3Pratt K. W.:Digital Image Processing, J. Wiley, NY 1978.
4Geographical Information Science, vol. 14, Num.1,2000
5The International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 2003.
6International Journal of Remote Sensing, Vol. 21, Num.9, June 2000.
7International Journal of Geographical Information Science, Vol. 14, Num.1, January-February 2000.
8Timo Viero: Algorithms for Image Sequence Filtering, Coding and Image Segmentation, Tampere University.
9Arc News Journal, ESRI, USA.
10ArcUser, Magazin for ESRI Software Users, ESRI, USA.
11Hlaváč V., Šonka M.: Počítačové vidění, Grada, 1992
12(http://learn.ivv.nasa.gov) a (http://education.ssc.nasa.gov/ltp/Default.htm)
13Molenaar M.: Remote Sensing and Geographical Information Processing, WAU, 1994.
14Geo-imagery Bridging Continents, IAPRS, 2004.

Doporučená Literatura

1Klimešová D.: Geografické informační systémy a zpracování obrazů, PEF ČZU 2001.
2Klimešová D.: GIS Technology Courses, PEF ČZU Praha, 2004.
3Arc News Journal, ESRI, USA.
4Murdych Z.: Dálkový průzkum Země, Academia, 1985.
5(http://learn.ivv.nasa.gov) a (http://education.ssc.nasa.gov/ltp/Default.htm)
6www.esri.com, www.arcdata.cz.
7GIS ve státní správě, sborník referátů, 1994.