EIE74E

Databázové systémy

KIIGarant předmětu: doc. Ing. Václav Vostrovský, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 3.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Výpočetní systémy I. ,Programování
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je poskytnout studentům praktické znalosti a dovednosti ve využívání databázového systému ACCESS a ORACLE pro vytváření informačního zabezpečení malých a středních podnikatelských subjektů. Během předmětu se studenti seznámí se základy teorie databázového zpracování, principy dotazovacích jazyků, metodikou tvorby datových modelů, normalizací a ochranou dat. Studenti rovněž získají základní přehled o použití CASE nástrojů v datovém modelování.
Po absolvování tohoto předmětu budou jeho posluchači umět:
1) efektivně navrhovat a vytvářet informační zabezpečení malých a středních firem v prostředí ORACLE a ACCESS
2)efektivně dotvářet existujícící aplikační programové vybavování
3) zvyšovat užitečnost již existujícího APV.

Kmenová literatura

1Date C.J.: An introduction to Database Systems, Addison-Wesley, 1995
2Linden B.: SQL Language Reference Manual v 9i, ORACLE 2000
3Maslakowski M.: Naučte se mySQL za 21 dní, Computer Press 2001
4Pokorný J.: Počítačové databáze, Kancelářské stroje, Praha, 1991
5Riordan R.: Vytváříme relační databázové aplikace, Computer Press 2000
6Rozensthein D.: Optimizing Transact - SQL - Advanced Programming Techniques, SQL Forum Press, 1995
7Soukop R.:Mistrovství v SQL serveru 6.5,Computer Press 1998
8Ulman J.: Principles of database systems, Computer Science Press, Rockville, 1982

Doporučená Literatura

1Pokorný J.: Počítačové databáze, Kancelářské stroje, Praha, 1991
2Pokorný J.: Učíme se SQL, Plus 1993
3Soukop R.:Mistrovství v SQL serveru 6.5,Computer Press 1998
4Ulman J.: Principles of database systems, Computer Science Press, Rockville, 1982
5Vostrovský V.: Relační databázové systémy, skripta ČZU, 2001