ETE41E

ICT pro manažery

KITGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Rozvinout znalosti studentů o nových informačních a komunikačních technologiích a připravit studenta - budoucího manažera - k jejich efektivnímu využívání především z hlediska vlastních manažerských potřeb. Základní formou výuky jsou přednášky, řízená cvičení v počítačové laboratoři a samostatná práce s osobním počítačem.

Kmenová literatura

1Bergmen, T.P.:The Essentials Guide to Web Strategy for Entrepreneurs. Prentice Hall 2002. ISBN 0-13-062111-0
2Musciono Ch., Kennedy B.: HTML a XHTML Computer Press 2000. ISBN 80-7226-407-9
3Niederst, J.: Web design in a nutshell. O Reilly 2005. ISBN 0-596-00987-9
4Zeldman, J.: Tvorba webů podle standardů XHTML, CSS, DOM a dalších. Computer Press 2004. ISBN 80-251-0347-1
5Daconta, M.C.,Obrst,L.J., Smith K.T.: The Semantic Web. Wiley Publishing, Inc. 2003; ISBN 0-471-43257-1
6Tapscott, D.: Digitální ekonomika. Computer Press 1999. ISBN 80-7226-176-2
7Cats-Baril,W. - Thompson,R :Information Technology and Management.USA, IRVIN 1997. 506 s. - ISBN 0-256-17618-3
8Gala,L., Pour, J., Toman P.: Podniková informatika. Grada 2006. ISBN 80-247-1278-4

Doporučená Literatura

1Havlíček Z. a kol.: Internetové technologie, PEF ČZU. Praha 2004. ISBN 80-213-1109-6
2Zeldman, J.: Tvorba webů podle standardů XHTML, CSS, DOM a dalších. Computer Press 2004. ISBN 80-251-0347-1
3Kosiur, D. a kol.:Elektronická komerce .Brno, Computer Press 1998. 258 s. - ISBN 80-7226-097-9.
4Gala,L., Pour, J., Toman P.: Podniková informatika. Grada 2006. ISBN 80-247-1278-4
5Donát, J.: E-business pro manažery, Grada Publishing,. 2000. ISBN 80-2479-0017
6Tapscott, D.: Digitální ekonomika. Computer Press 1999. ISBN 80-7226-176-2
7Lacko, L.: Web a databáze. Computer press 2001; ISBN 80-7226-555-5;