xKII11

Management Information Systems

KIIGarant předmětu: prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 3.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná, ústní obhajoba projektu
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Cílem je naučit studenty základním principům informačních systémů pro jednotlivce, pracovní skupiny a podniky a mechanizmům přidané hodnoty pro podnikové procesy.
Předmět uvádí studenty do základní metodologie řešení problémů, řízení složitých objektů a procesů, a též informační podpory jednotlivců, pracovních skupin a podniků.
Předmět je organizován formou přednášek a cvičení.

Kmenová literatura

1David Kroenke: Management Information Systems. McGraw Hill 1992, ISBN 0-07-112677-5.
2T.O.Flaatten: Foundations of Business Systems. Dryden Press, 1991.
3J. Martin: Information Engineering. Prentice Hall, 1991.
4I. Vrana, J. Búřil, A. Černý: Methods for Building a University Information Systems. Edited by Eunis, Brno, March 2001, ISBN 80-214-1837-0

Doporučená Literatura

1David Kroenke: Management Information Systems. McGraw Hill 1992, ISBN 0-07-112677-5.
2T.O.Flaatten: Foundations of Business Systems. Dryden Press, 1991.
3I. Vrana, J. Búřil, A. Černý: Methods for Building a University Information Systems. Edited by Eunis, Brno, March 2001, ISBN 80-214-1837-0