XKZE02

Ekonomika světových integrovaných celků - PAA

KEGarant předmětu: prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr:
Hodin cvičení/semestr:
Exkurze:
Zkouška:
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:

Kmenová literatura


Doporučená Literatura