ERED4E

Poradenství pro podnikatele a manažery SYI

KRGarant předmětu: Ing. Pavla Římovská

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: ústní + obhajoba projektu
Předpoklady:Psychologie, Kybernetika v řízení, Teorie řízení, Ekonomika agrárního sektoru, Provoz a hospodaření podniků,Účetnictví I.
Popis, cíl a formy výuky:Získat základní znalosti a dovednosti pro provozování poradenské činnosti i z aspektu využívání poradenských služeb podnikateli a manažery velkých i malých a středních podniků a služeb. Osvojit si metodické přístupy, které jsou součástí poradenského procesu, a to z pohledu poradce i zákazníka (klienta), včetně metodických postupů diagnostikování situace v hospodaření podniků.
Přednášky jsou součástí komposice multimediálního výukového systému, který je při výuce předmětu využíván. Semináře a cvičení jsou v rámci výukového systému členěny na část určenou k výuce metodických postupů v poradenství (probíhá v PC učebnách), část seminářů je věnována metodickému vedení, prezentacím a diskusím s posluchači k námětům a návazně postupům zpracování semestrálních projektů. Důležitou součástí výukového systému je spoluúčast externích lektorů s poradenskou praxí v různých oblastech poradenství, včetně možnosti poskytnout k výuce SW produkty pro poradenské služby. Podmínkou zápočtu je vypracování semestrálního projektu. Obhajoba projektu je součástí zkoušky.
Předmět je zaměřen interdisciplinárně, se zřetelem k existujícím formám a druhům poradenských aktivit a tomu odpovídajícím potřebám různě strukturovaných databází, informací a metodických postupů diagnóz. Poradenství se dotýká všech oblastí fungování podniků (jejich vnitřního prostředí) i podmínek a vlivů vnějšího hospodářského a společenského prostředí. Dalším aspektem zaměření předmětu je výklad poradenství jako specifického druhu podnikání v oblasti poskytování služeb.

Kmenová literatura

1Altmeyer, D.: Die Bedeutung von Wissensmanagement für Unternehmen - beispielhaft erklärt anhand der Prozesse der Unternehmensgründung und Unternehmensberatung. Shaker Verlag Gmb
2Biech, E.: Marketing Your Consulting Services: A Business of Consulting Resource. Jossey-Bass, 2003.
3Coates,CH.: Efektivní řízení. GRADA publishing, Praha, 1997.
4Hartenstein, M.: Der Weg in die Unternehmensberatung. Consulting Case Studies erfolgreich bearbeiten. Gabler Verlag, 2003.
5Nash, S.: Becoming a Consultant: How to Start and Run a Profitable Consulting Business. How to Books Ltd, 2000.
6Heuermann, Herrmann: Unternehmensberatung, Verlag Vahlen, GmbH, München, 2003 Chapman, R.B: Insourcing After the Outsourcing: Mis Survival Guide. AMACOM, 1998.
7Jane Hilburt-Davis.: Consulting to Family Businesses: Contracting, Assessment, and Implementation (Organizational Development. Jossey-Bass, 2002.
8Jindřichovská,I.,Blaha,S.Z.: Podnikové finance. Management Press, Praha,2001
9Kipping, M.: Management Consulting. Oxford University Press, 2002.
10Kubr, M.: Management Consulting: A Guide to the Profession. International Labor Office, 2003.
11Nash, S.: Becoming a Consultant: How to Start and Run a Profitable Consulting Business. How to Books Ltd, 2000.
12Niedereichholz, Ch.: Internes Consulting. Grundlagen - Praxisbeispiele - Spezialthemen. Oldenbourg, 2000.
13Smejkal.V., Rais,K.: Řízení rizik. GRADA Publishing a.s.,Praha, 2003.
14Truneček,J.: Znalostní podnik ve znalostní společnosti.Professional Publishing.Praha,2002
15Tidd,J.,Bessant,J.,Pavitt,K.: Řízení inovací.Computer Press,a.s. Brno,2007

Doporučená Literatura

1Basl,J.: Podnikové informační systémy. Podnik v informační společnosti. Grada Publishing, a.s., Praha,2002
2Kubr,M. : Poradenství pro podnikatele a manažery I. a II. díl, CAPA,Poradenská agentura,a.s. Praha 1991
3Vymětal,J., Diačiková,A., Váchová,M.: Informační a znalostní management v praxi.LexisNrxis CZ,s.r.o.Praha,2006
4Malach,M.: Jak podnikat po vstupu do EU. Grada Publishing, a.s., Praha,2005.
5Rosenau,M.D.,Jr.: Řízení projektů. Computer Press.Praha,2000
6Římovská,P.: Metodické postupy v projektování podnikatelských projektů. PEF ČZU Praha, 2005
7Cohen,W. A.: Staňte se úspěšným poradcem. CP Books,a.s.Brno,2005