xkosa01

Znalostní inženýrství

KSIGarant předmětu: doc. Ing. Milan Houška, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 10.
Hodin přednášek/semestr: 20
Hodin cvičení/semestr: 10
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Matematika, informační technologie
Popis, cíl a formy výuky:Pojem znalosti. Objevování, zachytávání a vytváření znalostí. Metodika a projektování znalostních systémů. Přednášky, cvičení, zpracování projektu.

Kmenová literatura

1Berka, P.: Tvorba znalostních systémů. Praha, 1994, Praha, 80-7079-676-6
2Berka, P.: Expertní systémy. Praha, 1998, ISBN 80-7079-873-4
3Borghoff, U.M., Pareschi, R.: Information Technology for knowledge management. Springer-Verlag, Berlin, 1998
4Jiroušek, R.: Metody reprezentace a zpracování znalostí v umělé inteligenci. Praha, 1995, ISBN 80-7079-701-0
5Mařík a kol.: Umělá inteligence I. – IV. Academia, 1993
6Weiss, S.M.: Predictive data mining – a practical guide. Morgan Kaufmann Publ., Inc., San Francisco, 1998
7Získal, J.: Expertní systémy. Metodická studie VŠZ, Praha, 1993
8Turban, E., Meredith, J.R.: Fundamentals of Management Science. IRWIN 1991. ISBN 0-256-08373-8
9Chase, R.B., Aquilans, N.J.: Production and Operational Management. Irwin 1995. ISBN 0-256-16546-7

Doporučená Literatura

1Berka, P.: Tvorba znalostních systémů. Praha, 1994, Praha, 80-7079-676-6
2Berka, P.: Expertní systémy. Praha, 1998, ISBN 80-7079-873-4
3Borghoff, U.M., Pareschi, R.: Information Technology for knowledge management. Springer-Verlag, Berlin, 1998
4Jirků, P., Vejnarová J.: Formální logika. Praha, 2000, ISBN 80-245-0054-X
5Mach, M.: Projektování znalostních systémů. Košice, 1994