EREC9E

Management EAD

KRGarant předmětu: prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Kybernetika v řízení, Teorie řízení
Popis, cíl a formy výuky:Osvojení si zásad strategického řízení, vztahů podnikatelských subjektů a jejich prostředí, zásad projektování podnikatelských subjektů, práce manažera a vývojových tendencí v regionálním rozvoji a infrastruktuře venkovského prostoru.
Základní formou výuky jsou přednášky, semináře, případové studie, manažerské hry, zpracování projektů. Ke zpracování projektů, zabezpečení manažerské hry a prezentací projektů budou využity laboratoře VT.

Kmenová literatura

1Hron, J., Tichá, I., Dohnal, J.: Strategické řízení. PEF ČZU Praha, 1998
2Ansoff, I., McDonnell, E.: Implanting Strategic Management .Prentice Hall International UK, 1990
3Mintzberg, H.: The Rise and Fall of Strategic Planning .Prentice Hall International, UK, 1994
4Porter, M.: Konkurenční výhoda. Victoria Publishing, Praha, 1995
5Porter, M., Montgomery, C.: Strategy: Seeking and Securing Competitive Advantage.The Harward Business Review Press, USA, 1991
6Stacey, R., D.: Strategic Management and Organizational Dynamics. Pitman Publishing, UK, 1993
7Rumelt, R., Schendel, D., Teece, D.: Fundamental Issues in Strategy (A Research Agenda.The Harward Business Review Press, USA, 1994
8Vodáček,L., Rosický, A. : Informační management: Pojetí, poslání a aplikace. Management Press, Praha, 1997
9Strategic Management Journal.
10Tompson, J.L. : Strategic Management. Thomson Learning, United Kingdom 2001
11Hitt, M.A., Ireland, R.D., Hoskisson, R.E. : Strategic Management: competitiveness and globalization. Sauth-Western College Publishing USA 2001
12Daft, R.L. : Management. Thomosn Learning, Ohio USA 2004
13Fitzory, P., Hulbert, j.: Strategic Management : reating valve in turbolent times. John Wiley a sons, Inc., UK 2005
14Veber, J. a kol.,: Management - základy, prosperita globalizace. Management Press, Praha 2002
15Grainer, S. : Moderní management - základní myšlenkové směry. Management Press, Praha 2002

Doporučená Literatura

1Hron, J., Tichá, I., Dohnal, J.: Strategické řízení. PEF ČZU Praha, 1998
2Ansoff, I., McDonnell, E.: Implanting Strategic Management .Prentice Hall International UK, 1990
3Mintzberg, H.: The Rise and Fall of Strategic Planning .Prentice Hall International, UK, 1994
4Porter, M.: Konkurenční výhoda. Victoria Publishing, Praha, 1995
5Porter, M., Montgomery, C.: Strategy: Seeking and Securing Competitive Advantage.The Harward Business Review Press, USA, 1991
6Stacey, R., D.: Strategic Management and Organizational Dynamics. Pitman Publishing, UK, 1993
7Rumelt, R., Schendel, D., Teece, D.: Fundamental Issues in Strategy (A Research Agenda.The Harward Business Review Press, USA, 1994
8Harward Business Review.
9Strategic Management Journal.