ESE32E

Statistické postupy DATA MINING

KSGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Znalost statistiky na bakalářské úrovni (Statistika I, Statistika II)
Popis, cíl a formy výuky:Seznámení se základními principy a statistickými postupy analýzy a modelování rozsáhlých datových souborů. Osvojení praktických znalostí potřebných pro využívání těchto postupů s využitím technik, implementovaných ve statistickém programovém systému SAS.

Kmenová literatura

1Berry, M. J., Linoff, G.: Data Mining Techniques for Marketing, Sales, and Customer Support, New York, J.Wiley and Sons, Inc., 1997
2Hanousek, J., Charamza, P.: Moderní metody zpracování dat, Educa, Praha, 1992
3Hoaglin, D.J., Mosteller, F., Tukey, J.W.: Understanding Robust and Exploratory Data Analysis, New York, J.Wiley and Sons, Inc., 1983
4Parr Rud, O.: Data Mining, Computer Press, Praha, 2001

Doporučená Literatura

1Grofík, R. a kol.: Štatistika, Príroda, Bratislava, 1987
2Hindls, R., Hronová, S., Seger, J.: Statistika pro ekonomy, Professional Publishing, Praha, 2002
3Kába, B., Svatošová, L.: Matematická statistika I, PEF ČZU, Praha, 2006
4Svatošová, L., Kába, B.:Statistické metody I, PEF ČZU, Praha, 2007