ESE31E

Statistická analýza ekonomických dat

KSGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Znalost statistiky na bakalářské úrovni
Popis, cíl a formy výuky:Seznámení se složitějšími statistickými metodami, které navazují a rozvíjí znalostistatistiky na bakalářské úrovni. Důraz je kladen na pochopení souvislostí a interpretaci výsledků. Jedná se o metody, které mohou poskytnout podklady k ekonomické analýze jak na podnikové, tak i nadpodnikové úrovni.

Kmenová literatura

1Wonnacot, T.R.: Statistika pro obchod a hospodářství. Victoria publishing, Praha, 1993
2Koschin, F.: Demografie poprvé. VŠE, Praha, 2000
3Čermák, V., Vrabec, M.: Teorie výběrových šetření. VŠE, Praha, 1998
4Kolektiv: Úvod do sociálněhospodářské statistiky. VŠE, Praha, 2000

Doporučená Literatura

1Seger, J., Hindls, R.: Statistické metody v tržním hospodářství. Victoria Publishing, Praha, 1995
2Hindls, R., Kaňoková, J., Novák, I.: Metody statistické analýzy pro ekonomy. Management Press, Praha, 1997
3Roubíček, V.: Základní problémy obecné a ekonomické demografie. VŠE, Praha, 1996