ERE25E

Human Resources Management EM

KRGarant předmětu: Richard Selby, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Teorie řízení, Základy právních nauk, Psychologie osobnosti a sociální psychologie
Popis, cíl a formy výuky:Prohloubit a doplnit znalosti z problematiky personálního řízení a personálních činností manažera. Získat hlubší znalosti o pracovních vztazích v podniku a o systému sociálních činností v podnicích. Prohloubit dovednosti v oblasti vyhledávání, adaptace, hodnocení pracovníků a motivace pracovního chování.
Základní formou výuky jsou přednášky a cvičení, která jsou orientována na nácvik některých dovedností a tříbení názorů při řešení případových studií. Součástí cvičení a požadavkem k zápočtu je projekt zvolené personální činnosti v konkrétním podnikatelském subjektu.

Kmenová literatura

1Milkovich, G.T.; Boudreau, J.W.; Human resource management; International 8th Revised edition (1996); McGraw-Hill; ISBN-10: 0071149015; ISBN-13: 978-0071149013
2Pease, A & Pease, B; The definitive book of body language; (2005) Orion; ISBN-10: 0752858785; ISBN-13: 978-0752858784
3Gordon, JR; A diagnostic approach to organizational behaviour; 4th Edition (1993); Allyn & Bacon; ISBN-10: 0205146708; ISBN-13 978-0205146703

Doporučená Literatura

11. Mullins, L.J.; Management and organizational behaviour; 8th Edition (2007); Financial Times/Prentice Hall; ISBN-10: 1405854766; ISBN-13: 978-1405854764
22. Hofstede, G. & Hofstede,G.J.; Cultures and organizations, software of the mind; 2nd Edition (2004); McGraw-Hill; ISBN-10: 0071439595; ISBN-13: 978-0071439596
33. Boatright, J.R.; Ethics and the conduct of business; 5th Edition (2006); Prentice Hall; ISBN-10: 0131947214; ISBN-13: 978-0131947214