EIE05E

Hodnocení jakosti IS

KIIGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 10.
Hodin přednášek/semestr: 20
Hodin cvičení/semestr: 10
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:znalosti v rozsahu prvých tří semestrů magisterského oboru Informatika
Popis, cíl a formy výuky:Cíl předmětu je naučit studenty kriticky hodnotit projekty z oblasti informačních technologií a produkty nabízené na trhu. Při hodnocení jsou preferovány exaktní metody, založené na měření atributů důležitých z hlediska potřeb uživatele. Konkrétní modely hodnocení se opírají o zásady mezinárodních, evropských a národních norem pro danou oblast.
Studenti budou seznámeni s teoretickými zásadami měření atributů informačních produktů a softwaru a s modelem jakosti softwarových produktů ISO/IEC. Tento model bude uveden do souvislostmi s obecnými normami pro systémy managementu jakosti řady ISO 9000. Vedlejší cílem předmětu je seznámit studenty s principy mezinárodní technické normalizace, zásadami potřebnými pro porozumění technickým normám a jejich uplatňování v praxi.
Podrobněji budou diskutovány následující charakteristiky jakosti informačních systémů a softwarových produktů: Funkčnost (včetně bezpečnosti), bezporuchovost, použitelnost, účinnost, udržovatelnost a přenositelnost. Zvláštní pozornost bude věnována projekční složitosti softwaru jako jednomu z rozhodujících indikátorů pro jakost a další důležité problémy softwarového inženýrství. Studenti se seznámí s metodami odhadu projekční složitosti softwaru v různých etapách životního cyklu projektu. Diskutovány bude vliv minimalizace složitosti na plánování a řízení prací na vývoji softwaru a organizaci řešitelských týmů.
V rámci samostatné práce (projektu) studenti zpracují dílčí hodnocení jakosti vybraného systému nebo softwarového produktu pro daný účel.

Kmenová literatura

1Fenton, N.E. and Pfleeger, S.H.: Software Metrics. A Rigorous & Practical Approach. Boston: PSW Publishing Company, 1999, ISBN 0-534—95425-1
2The International Function Point Users Group (IFPUG): IT – Measurement – Practical Advice. Addison-Wessley Publishing Company, 2004, ISBN: 020174158X
3České a mezinárodní normy řad: ISO 9000
4Working drafts and Committee drafts and Draft International Standards of International Standardization Committee ISO/IEC SC7 Informaton Technology

Doporučená Literatura

1Vaníček, J.: Měření a hodnocení jakosti informačních systémů. Praha: ČZU, PEF, 2004, ISBN 80-213-1206-8
2Vaníček, J.: Measurement and Rating of Information Systems Quality. Part 1: Theoretical background. Praha: ČZU, PEF, 2004
3Struska, Z. and Vaníček, J.: Measurement and Rating of Information Systems Quality. Part 2: Quality model. Praha: ČZU, PEF, 2005
4Struska, Z. and Vaníček, J.: Measurement and Rating of Information Systems Quality. Part 3: Software Engineering Measurement. Praha: ČZU, PEF, 2005
5Vaníček, J.: Stav a perspektivy mezinárodní normalizace v oblasti měření a hodnocení jakosti informačních a softwarových produktů. Praha: ČZU, 2004, ISBN 80-213-1129-0