EIE24E

Implementace software

KIIGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Základy algoritmizace a programování
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je seznámit studenty s univerzálními metodami, které se uplatní při řešení úloh nebo při implementaci programových prostředků ve většině programovacích stylů. Studentům se v předmětu dostane základů algoritmizace, strukturovaného návrhu a komplexních datových typů a operací nad nimi. Budou probrány objektově orientovaný, funkcionální a logický programovací přístup. Studentům bude představen účel a využití problematiky konečných automatů, jazyků, gramatik, překladačů a jejich softwarové implementace.

Kmenová literatura

1Hopcroft, J.E. and Ullman, J.D.: Formálné jazyky a automaty. Bratislava: Allfa, 1978, ISBN 63-096-78.
2Manna Z.: Matematická teorie programů. Praha: SNTL, 1981, 467 stran, ISBN 04-031-81.
3Davis, M.D; Sigal, R and Weyuaker, E.J.: Computability, Complexity and Languages. Fundamentals of Theoretical Computer Science, Second EditionSAn Diego, Accademic Press, 1994

Doporučená Literatura

1BUCHTELA, D.: Programovací techniky, Praha: PEF ČZU – v přípravě
2HUDEC, B.: Programovací techniky, Praha: Vydavatelství ČVUT, 1999, 3. přeprac. vyd., 234 s., ISBN 80-01-01532-7.
3Hopcroft, J.E. and Ullman, J.D.: Formálné jazyky a automaty. Bratislava: Allfa, 1978, ISBN 63-096-78.
4Manna Z.: Matematická teorie programů. Praha: SNTL, 1981, 467 stran, ISBN 04-031-81.
5Weiss, M.A.: Data structures and algorithm analysis in C. Menlo Park: Addison-Wesley, 1997, ISBN 0-201-49840-5
6Kozen, D.C.: The Design and Analysis of Algorithms. New York: Springer-Verlag, 1991, 320 pages, ISBN 0-387-97687-6