EAE41E

Logistické systémy

KSIGarant předmětu: doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Orientace v základních modelech OR/MS
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je seznámit studenty se základními prioncipy i nejnovějšími trendy zásobovací, dopravní a výrobní liogistiky. Těžištěm předmětu je dopravní logistika, především pak uplatnění různých matematických modelů v oblasti. Přednášky mají klasickou formu, cvičení jsou orientována na softwarová řešení.

Kmenová literatura

1Černý, J., Kluvánek, P.: Základy matematickej teorie dopravy. Veda, Bratisalva, 1991
2Christopher, M. (ed): Logistics - the strategic issues. Chapman &Hall, 1995
3Daganzo, C.F.: Logistic Systems Analysis, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, 2005

Doporučená Literatura

1Sixta, j., Mačát,V.: Logistika, teorie a praxe. CP Books Praha, 2005
2Schulte, Ch.: Logistika, Victoria Publishing, Praha , 1994
3Tuzar, A., Maxa, P., Svoboda, V.: Teorie Dopravy, ČVUT Praha, 1997