EAE34E

Teorie systémů a aplikovaná systémová věda

KSIGarant předmětu: prof. RNDr. Helena Brožová, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná, ústní obhajoba projektu
Předpoklady:...
Popis, cíl a formy výuky:Úvod do oblasti systémových věd, tvrdé a měkké systémy, systémový přístup, modelování, metamodelování
Přednášky, seminář, vlastní projekt.

Kmenová literatura

1Decision Support Systems, (selected articles), North-Holland.
2Checkland, P., Scholes, J.: Soft System Metodology In Action. John Wiley, Chichester, 1990.
3Gighg, J.P.: System Design Modeling and Metamodeling. Plenum Press, New York and London, 1991.
4Journal of Applied System Analysis (selected articles).
5Ashby W. R.: Úvod do kybernetiky, Orbis, Praha 1960
6Habr, J., Vepřek, J. Systémová analýza a syntéza, Praha: SNTL, 1986

Doporučená Literatura

1Journal of Applied System Analysis (selected articles).
2Decision Support Systems, (selected articles), North-Holland.
3Získal, J.: Systémová analýza a modelování I., ČZU, PEF, Praha, 1998.
4Získal, J., Švasta, J., Brožová, H.: Systémová analýza a modelování II, ČZU, PEF, Praha, 2000.