XKII03

Systémová integrace

KIIGarant předmětu: doc. Ing. Prokop Toman, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: ústní + obhajoba projektu
Předpoklady:Systémové inženýrství, Měření a hodnocení jakosti IS.
Popis, cíl a formy výuky:Cílem je rozšířit znalosti studentů v oblasti role výpočetní a komunikační techniky a informačních systémů pro rozhodování a řízení moderních ekonomických subjektů. Kurs obsahuje obecný přehled metod pro analýzu problémů, potřebných technických prostředků pro jejich řešení a architektur informačních systémů. Teorie systémové integrace je probírána z pohledu řešitele, akvizitéra a uživatele informačního systému. V kursu jsou popisovány a kriticky analyzovány jednotlivé nástroje pro systémovou integraci. Studenti v kursu získají znalosti o vývoji architektur informačních systémů, jejich obsluze a o jednotlivých krocích práce systémového integrátora. Součástí kursu jsou samostatné práce a porovnávací profilové studie na návrhu a zabezpečení informačních systémů.

Kmenová literatura

1Vrana, I., Richta, K., Zásady a postupy zavádění podnikových informačních systémů. Grada Praha, 2005
2Richta, K.. a Sochor, J.: Softwarové inženýrství ČVUT FEL Praha, 1998
3Voříšek, J.: Strategické řízení informačního systému a systémová integrace, Management press Praha, 1997
4Král, J. a Demner, J.: Softwarové inženýrství, Academia, Praha, 1991
5Aaker, D.A.: Developing Business Strategies, John Wiley and Sons, 1998
6Avison, D.E. and Fitzerald, G.: Information System Development: Methodologies Techniques and Tools, McGraw Hill, 1995
7Yeh, R.T.: Current Trends in Programming Methodology. Vol. I
8Roberts, F.S.: Measurement Theory with Applications to Decisionmaking, Utility and Social Sciences. Encyclopaedia of Mathematics and ist Aplications, Addison - Wesley, London, Amst
9ČSN ISO/IEC 12207, Informační technologie - Procesy v životním cyklu softwaru, ČSNI Praha, 1997
10Toman, P.: Projektový management, NVF Praha, 2000

Doporučená Literatura

1Vrana, I., Richta, K.: Zásady a postupy zavádění podnikových informačních systémů, Grada Praha, 2005
2Richta, K.. a Sochor, J.: Softwarové inženýrství, ČVUT FEL Praha, 1998
3Voříšek, J.: Strategické řízení informačního systému a systémová integrace, Management press Praha, 1997
4Král, J. a Demner, J.: Softwarové inženýrství, Academia, Praha, 1991