EIE26E

Tvorba podnikových aplikací v Javě

KIIGarant předmětu: Ing. Marek Pícka, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 10.
Hodin přednášek/semestr: 20
Hodin cvičení/semestr: 10
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je naučit studenty programovací jazyk Java. Zvláštní důraz bude dáván na jeho použití pro tvorbu podnikových aplikací. Student bude umět teoretické základy návrhu podnikové aplikace (probírané v předmětu Projektování informačních systémů) použít v praxi za použití jazyka Java.

Velký důraz je kladen na praktické příklady a samostudium studentů. Na přednášce budou probrány základní konstrukce a koncepty na příkladech a dány odkazy pro samostudium studentů. Na cvičeních budou tyto konstrukce procvičeny na samostatně vytvářených příkladech.

Kmenová literatura

1Pavel Herout: Učebnice jazyka Java, Kopp, 2000
2Pavel Herout: Java - grafické uživatelské rozhraní a čeština, Kopp, 2001
3Bruce Eckel: Myslíme v jazyce Java - příručka programátora, Grada Publishing, 2000
4Bruce Eckel: Myslíme v jazyce Java - příručka zkušeného programátora, Grada Publishing, 2000
5Joshua Bloch: Java efektivně 57 zásad softwarového experta, Grada Publishing
6Bogdan Kiszka: 1001 tipů a triků pro programování v jazyce Java, Computer Press, 2003
7Rudolf Pecinovský: Myslíme objektově v jazyku Java 5.0, Grada 2005
8Shanon Zakhour at al : Java 6 - Výukový kurz, Cpress 2007

Doporučená Literatura

1Rudolf Pecinovský: Myslíme objektově v jazyku Java 5.0, Grada 2005
2Shanon Zakhour at al : Java 6 - Výukový kurz, Cpress 2007
3Pavel Herout: Učebnice jazyka Java, Kopp, 2000
4Pavel Herout: Java - grafické uživatelské rozhraní a čeština, Kopp, 2001
5Bruce Eckel: Myslíme v jazyce Java - příručka programátora, Grada Publishing, 2000
6Bruce Eckel: Myslíme v jazyce Java - příručka zkušeného programátora, Grada Publishing, 2000