ENE34E

International Finance

KETGarant předmětu: PhDr. Oldřich Ludwig Dittrich, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 10.
Hodin přednášek/semestr: 20
Hodin cvičení/semestr: 10
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Cílem kurzu je seznámit studenty s teorií a praxí finančního managementu v prostředí nadnárodních firem. Student se seznámí s teoretickými modely problematiky mezinárodních financí na numerických příkladech a s využitím empirické evidence. Cílem je presentovat mezinárodní finance z teoretické a praktické perspektivy s využitím kombinace kvantitativních a kvalitativních dovedností v této oblasti.

Kmenová literatura

1Madura, J. “International Financial Management, 6th ed., 2000; and Madura & Schnusenberg, “Study Guide” 2000
2Meric I., Meric G. Global Financial Markets at the Turn of the Century, 2001, Pergamon
3Apel, E.Central Banking Systems Compared, 2003, Routledge
4Nall, L.A. Issues in International Corporate Control and Governance, 2001, Research in IB and F, Vol. 15
5Moffett, M., Stonehill, A., Eiteman, D. Fundamentals of Multinational Finance, 2nd ed., 2006, Addison Westey

Doporučená Literatura

1Madura, J. “International Financial management, 6th ed., 2000; and Madura & Schnusenberg, “Study Guide” 2000
2Meric I., Meric G. Global Financial Markets at the Turn of the Century, 2001, Pergamon
3Apel, E. Central Banking Systems Compared, 2003, Routledge
4Moffett, M., Stonehill, A., Eiteman, D. Fundamentals of Multinational Finance, 2nd ed., 2006, Addison Westey