EJD03E

Právní regulace integračních procesů

KPrGarant předmětu: JUDr. Viktor Jansa, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Základy právních nauk
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je umožnit posluchačům pochopení systémových souvislostí evropského práva a dynamiky integračních procesů z hlediska fungování evropské právní regulace. Studenti se též seznámí s mechanismem fungování právní regulace v konkrétních oblastech rozvoje EU s možností aplikace poznatků v evropské veřejnoprávní i soukromoprávní praxi.

Kmenová literatura

1Evropské právo: Tichý, Arnold, Svoboda, Zemánek, Král; C. H. Beck Praha 1999
2Základy evropského hospodářského práva: Hakenbergová; C. H. Beck Praha 2000
3Evropský soud a Evropská komise pro lidská práva: Čapek J.; Linde Praha 1995
4Právo ŽP Evropských společenství: Kružíková, Adamová, Komárek; Linde Praha 2003

Doporučená Literatura

1Základy právních nauk: Homolková, Praha
2Základy práva pro posluchače neprávnických fakult: Janků a kol.; C. H. Beck Praha 2004
3Dějiny evropského kontinentálního práva: kolektiv PF UK, Linde Praha
4Ústavní systém ČR: Gerlach, Hřebejk, Zoubek; Prospektrum Praha 1999
5Právo EU: Týc, Kuželka, Minková, Pikna, Rozehnalová, Tomášek; Sagit Praha 2004
6Evropská ústava