EEEE2E

Trade Theory and Foreign Trade

KEGarant předmětu: prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:znalost ekonomický teorií, ekonomiky a ekonomie
Popis, cíl a formy výuky:Poskytnout studentům poznakty z oblasti světového obchodu, který je neoddělitelně spjat a ve stále roustoucí míře determinuje průběh současných globalizačních a integračních procesů. V rámci tématického zaměření zpracují studenti samostatný projekt.

Kmenová literatura

1Kenen P. B.: The International Economy, Cambridge University Press, 1994, ISBN 0-521-43618-4
2Gandolfo G.: International Trade Theory and Policy, Springer Vlg. Heidelberg, 1998
3Dieckheuer G.: Internationale Wirtschaftsbeziehungen, Oldenbourgh Vlg., München - Wien, 1998
4Jahrman F.U.: Außenhandel, Kiehl Vlg. Ludwigshafen, 1995
5Cihelková E. a kol.: Světová ekonomika-regiony a integrace, Grada Publishing, Praha 2002
6International Trade Statistics Yearbook (Year), UN
7Södersten B., Reed G.: International Economics, London, Macmillan, 3rd ed., 1994
8Relevantní v čase srovnatelná data (ročenky, databáze, studie): UN, FAO, OECD, Eurostat, USDA, ČSÚ, MZe
9Jeníček V., Foltýn J.: Globální problémy a světová ekonomika (Global problems and world economics), C.H.Beck, 2003
10Boháčková I., Jeníček V., Svatoš M.: Evropská integrace (European integration), Credit, Prague 2003
11Lehmanová Z. et al.: Aktuální otázky globalizace (Actual questions of globalization), Oeconomica, VSE Prague, Prague 2003
12Krugman P.R. and Obstfeld M.: International Economics: Theory and Policy, 2nd ed. Harper Collins, 1991

Doporučená Literatura

1Galdolto G.: International Trade Theory and Policy, Springer Vlg. Heidelberg, 1998
2Ingram J. C. and Dunn M.: International Economics, 3rd ed, John Wiley & Sons, Inc, 1993
3Svatoš M. et al.: Economics of Czech and Slovak Agriculture Integration with the EU, (ČZU v Praze, SPU v Nitře), Praha 1999
4World Bank Atlas (Year). World Bank, Washington, D.C.
5King P.: International Economics and International Economic Policy, A Reader, 2nd ed, McGraw Hill, 1990
6Časopisecká literatura, ročenky, elektronické informační zdroje: UN, OECD, Eurostat, USDA aj.