XKET01

General Economics - International Economics

KETGarant předmětu: PhDr. Oldřich Ludwig Dittrich, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je rozšíření výuky ekonomických teorií. Studenti by měli získat přehled o dalších částech ekonomické teorie a o fungování mezinárodní ekonomiky. V předmětech Mikroekonomie a Makroekonomie I. získali základní znalosti o fungování tržní ekonomiky a vládních hospodářských politikách. Mezinárodní ekonomie v tomto směru pokračuje. Posluchači získají hlubší znalosti o ekonomických modelech mezinárodní směny a dalších problémech mezinárodních ekonomických vztahů mezi dvěma zeměmi, o působení cla a dalších nástrojů obchodní politiky, o dopadech fiskální a monetární politiky v otevřené ekonomice a o fungování měnových kurzů.
Zkouška se skládá z písemné části (prostřednictvím testu, který prověřuje teoretické znalosti studenta) a ústní části, která také zahrnuje jeho schopnost aplikovat teoretické znalosti v praxi.

Kmenová literatura

1Bilson, J.F. Monetary Approach to the Exchange Rates: Some Empirical Evidence. International Monetary Start Papers, 1978, vol. 25, pp. 48 – 75
2Frenkel, J.A. Theory of Floating Exchange Rates. American Economic Review, 1979, vol. 69, pp. 610 – 622
3Krugman, P.R., Obstfeld, M. International Economics, Theory and Policy. 4th Ed. New York: Addison – Wesley Longmann Inc., 1997.
4Kol. autorů. Mezinárodní ekonomie – cvičebnice. Praha, FinEco, 2001

Doporučená Literatura

1Krugman, P.R., Obstfeld, M. International Economics, Theory and Policy. 4th Ed. New York: Addison – Wesley Longmann Inc., 1997.
2King, P., International Economics and International Economics Policy. sec. Ed. 1995
3Giancarlo Gandolfo, International Trade Theory and Policy. Paperback. 544pp. 1998
4Svatoš, M. et al., Economics of Czech and Slovak Agriculture Intergration with the EU. Prague 1999