ERED7E

Prognostika a plánování EAD

KRGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 10.
Hodin přednášek/semestr: 20
Hodin cvičení/semestr: 10
Exkurze:0
Zkouška: písemná
Předpoklady:Kybernetika v řízení, Marketing, Systémová analýza a modelování,Statistika, Účetnictví
Popis, cíl a formy výuky:Výstupem předmětu prognostika a plánování je vytvoření seznamu osobních cílů ve smyslu orientace v rolích a způsobech růstu mezi ostatními lidmi a organizacemi. Proto cílem předmětu je následující dovednosti:
1. Dodržování termínů, předcházení konfliktům, stanovování si cílů, podmiňujících roli jednotlivce ve skupině
2. Otevřenost pro nové hodnoty, procesy a jejich důsledky
3. Hodnocení postupu práce na projektu a přijatelnosti výstupů skupinou nebo sebehodnocení při hraní rolí
4. Poznávání podnětů, využívání zvláštností projektu a potenciálu prostředí pro pozitivní změny
Nové informace v přednáškách přichází z řízení jakosti, projektování informačních systémů a time managementu, navazují na předchozí předměty a upřesňují realitu sektoru a účinnost nástrojů používaných k práci s podněty a regulaci plánem.

Kmenová literatura

1Koontz, Wheirich: Management. Victoria Publishing, Praha 1993
2Kotler, P.: Marketing Management. Prentice-Hall International Editions, Englewood Cliffs, N.J. 1991
3Boplan: Program, který řídí plánování ve skupině je spustitelný na serveru peflab klávesou F2 na disku H.
4CSN ISO 9001: Norma k řízení a zabezpečování jakosti a je dostupná na disku peflab H:commonLinhart PP nebo projekty *.*
5ILE: Soubor případových studií o problematice zaměstnanosti a oblastního rozvoje, OECD, MPSV – viz http://www.pef.czu.cz/~linhart/vyukac.HTML
6Linhart, Z.: Prognostika a plánování, ČZU Praha 2003
7Linhart, Z.: Marketing, ČZU Praha 2003
8Výmola, J. (1985): Experimentální koaliční hry. Dům techniky ČSVTS, Praha.
9Morgan, G. (1986): Images of Organization. Sage Publications, Beverly Hills.

Doporučená Literatura

1Koontz, Wheirich: Management. Victoria Publishing, Praha 1993
2Kotler, P.: Marketing Management. Prentice-Hall International Editions, Englewood Cliffs, N.J. 1991
3Boplan: Program, který řídí plánování ve skupině je spustitelný na serveru peflab klávesou F2 na disku H.
4CSN ISO 9001: Norma k řízení a zabezpečování jakosti a je dostupná na disku peflab H:\common\Linhart \PP nebo projekty *.*
5ILE: Soubor případových studií o problematice zaměstnanosti a oblastního rozvoje peflab H:\common\Linhart \PP nebo projekty *.*
6TQM: Překlad konceptu celostního řízení jakosti peflab H:\common\Linhart \PP nebo projekty *.*
7Knihovna disertačních prací na http://www.tady.cz/rizeni/strana2.htm, kde po zadání hesla PROJECT MANAGEMENT do vyhledávače, je nad 120 prací