ENT03Z

Základy obecné ekonomie - TF

KETGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5.
Hodin přednášek/semestr: 14
Hodin cvičení/semestr: 7
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:kurz základů vysokoškolské matematiky
Popis, cíl a formy výuky:Předmět seznamuje se základními pojmy tržní ekonomiky jako základu ekonomického myšlení a rozhodování hospodářských subjektů. Seznamuje s moderními makroekonomickými teoriemi a s jejich uplatněním v hospodářských politikách státu a typy těchto politik.

Kmenová literatura

1Kolektiv: Ekonomie I. a II., skripta PEF ČZU, Praha 1999
2Mertlík, P. - Rusmichová, L. - Soukup, J. a kol: Úvod do obecné ekonomie, VŠE, Praha 1990
3Holman: Ekonomie, Praha, 1999

Doporučená Literatura

1Kolektiv: Ekonomie I. a II., skripta PEF ČZU, Praha 1999
2Mertlík, P. - Rusmichová, L. - Soukup, J. a kol: Úvod do obecné ekonomie, VŠE, Praha 1990
3Holman: Ekonomie, Praha, 1999