DEJE03Y

Právní regulace veřejné správy a regionálního rozvoje

KPrGarant předmětu: JUDr. Viktor Jansa, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 3.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Základy právních nauk
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je pochopení role nejdůležitějších institutů VS a RR a jejich fungování, příprava studenta na výkon veřejnoprávní praxe ve státních a samosprávných orgánech, popř. na vyšších stupních VS a možnost základní orientace v problematice řízení VS a RR i na evropské úrovni.

Kmenová literatura

1Základy evropského hospodářského práva, Hakenbergová, C.H.BECK- Praha 2000
2Mezinárodní dokumenty o lidských právech: Adamus, Linde- Praha 2001
3Právo životního prostředí Evropských společenství: Kružíková, Adamová, Komárek, Linde- Praha 2003

Doporučená Literatura

1Základy právních nauk : Homolková a kol., ČZU Praha 2002
2Základy práva pro posluchače neprávnických fakult: Janků a kol., C.H.BECK Praha 2004
3Správní právo - obecná část: Hendrych a kol., C.H. BECK ,Praha 1998
4Správní právo hmotné: Polian, Prospektrum, Praha 1998
5Průvodce úředního správního řízení, Nedorost, Ondruš, Linde, Praha 2001