XKIT02

Programovací jazyk C++

KITGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 10.
Hodin přednášek/semestr: 20
Hodin cvičení/semestr: 10
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:V předmětu se student naučí psát programy v jazyce C++ podle normy ANSI s použitím metodiky objektově orientovaného programování. Jazyk je probrán poměrně podrobně, ale ne vyčerpávajícím způsobem. Důraz je kladen na praktickou práci studentů

Kmenová literatura

1Stroustrup: The C++ Programming Language Coplien: Advanced C++ Programming Styles and Idioms
2Virius, M.: Od C k C++, Kopp České Budějovice 2000, ISBN 80-7232-110-2
3Ammeral, L.: C++ for Programmers, John Wiley & Sons Ltd. 1991
4Stroustrup, Bjarne. The C++ programming language. 3rd ed. Reading : Addison-Wesley, 1997. x, 910 s
5Eckel, B., Allison, C., Thinking in C++, Vol. 2: Practical Programming, Prentice Hall 2003,ISBN: 0130353132
6Eckel, B., Thinking in C++, Volume 1: Introduction to Standard C++, Prentice Hall 2000, ISBN: 0139798099

Doporučená Literatura

1Stroustrup: The C++ Programming Language Coplien: Advanced C++ Programming Styles and Idioms
2Virius, M.: Od C k C++, Kopp České Budějovice 2000, ISBN 80-7232-110-2
3Ammeral, L.: C++ for Programmers, John Wiley & Sons Ltd. 1991
4Stroustrup, Bjarne. The C++ programming language. 3rd ed. Reading : Addison-Wesley, 1997. x, 910 s
5Virius, Miroslav. Programování v C++. 1. vyd. Praha : ČVUT, 1998. 364 s. Skripta. ISBN 80-01-01874-1
6Eckel, B., Allison, C., Thinking in C++, Vol. 2: Practical Programming, Prentice Hall 2003,ISBN: 0130353132