ETE21E

ICT for Managers - MSc.

KITGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:English, BCs Studies.
Popis, cíl a formy výuky:The basic form of teaching are lectures, controlled seminars in computer laboratory and independent work with PC. Students create individual essays and group web site projects. The project report is presented and discussed in the class in the presence of a committee.

Kmenová literatura


Doporučená Literatura