EEE67E

Ekonometrické modelování

KEGarant předmětu: prof. Ing. Lukáš Čechura, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady: znalosti z Mikro- a Makroekonomie
Popis, cíl a formy výuky:Vybavit studenty poznatky ekonomického modelování, které v zemích s rozvinutým tržním mechanismem je nezastupitelným nástrojem kvantitativní analýzy vývoje národního hospodářství, jeho odvětví a podniků pro určení optimální strategie rozvoje podniků,agropotravinářského komlexu a hospodářství. Formy výuky jsou založeny na přednáškách a cvičení v laboratořích, v nichž se využívá výpočetní technika.

Kmenová literatura

1Darnell, Adrian C., Evans, L.:The Limits of Econometrics, Edward Elgar Publishing Limited, Hants, England 1994, ISBN 1-85278-517-9
2Greene, William H.: Econometric Analysis, Pearson Education, Inc., New Jersey 2003, ISBN 0-13-110849-2
3Griffits, W.: Learning and Protecting Econometrics, Wiley, 1993
4Gujarati, Damodar N.:Esentials of Econometrics, McGraw-Hill, Inc., USA 1992, ISBN 0-07-025194-0
5Charemza, Wojciech W., Deadman, Derek F.: New Directions in Econometric Practice, Edward Elgar Publishing Limited, Hants, England 1993, ISBN 1 85278 846 1
6White, H.: New Perspektives in Econometric Theory, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham 2004, UK, ISBN 1 84376 586 1

Doporučená Literatura

1Judge, G. and others: The Theory and Practice of Econometrics, Wiley, New York 2000
2Tvrdoň, J.: Ekonometrie, ČZU Praha 2000
3Tvrdoň, J.: Peterová, J., Hálová, P.: Cvičení z ekonometrie, 1998
4Ramanathan, R.: Introductory econometrics, The Dryden Press 1995
5Hušek, R.: Ekonometrie, VŠE Praha 1992
6Hušek, R.: Ekonometrická analýza, 1999