EJD01E

Mezinárodní právo - EAD

KPrGarant předmětu: JUDr. Viktor Jansa, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Všeobecné znalosti na úrovni střední školy, Základy právních nauk
Popis, cíl a formy výuky:Seznámení posluchačů s hlavními otázkami mezinárodního práva při neustálé konfrontaci se současným děním na domácí, evropské i světové scéně. Posluchači se učí analyzovat a aplikovat získané poznatky bezprostředně v návaznosti na právní řád ČR.

Kmenová literatura

1Malenovský, J.: Mezinárodní právo veřejné, obecná část, Masarykova univerzita, readice 2001
2Kučera, Z.: Mezinárodní právo soukromé, Brno, 1996
3Potočný, M.: Mezinárodní právo veřejné, zvláštní část, C.H.BECK, 1996
4Seidl - Hokenveldern: Mezinárodní právo veřejné, readice ASPI 2001
5De Chazdernes - Sands: International Law, International Court of Justice and Nuclear Weapens, Cambridge 1999

Doporučená Literatura

1Malenovský, J.: Mezinárodní právo veřejné, obecná část, Masarykova univerzita, 1997
2Kučera, Z.: Mezinárodní právo soukromé, Brno, 1996
3Potočný, M.: Mezinárodní právo veřejné, zvláštní část, C.H.BECK, 1996