EEE64E

Econometric Modelling (EM)

KEGarant předmětu: prof. Ing. Lukáš Čechura, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:znalosti z Mikro- a Makroekonomie
Popis, cíl a formy výuky:Vybavit studenty poznatky ekonomického modelování, které v zemích s rozvinutým tržním mechanismem je nezastupitelným nástrojem kvantitativní analýzy vývoje národního hospodářství, jeho odvětví a podniků pro určení optimální strategie rozvoje podniků,agropotravinářského komlexu a hospodářství. Formy výuky jsou založeny na přednáškách a cvičení v laboratořích, v nichž se využívá výpočetní technika.

Kmenová literatura


Doporučená Literatura