ERED1E

Učící se organizace PaE

KRGarant předmětu: prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Teorie řízení, Organizační chování
Popis, cíl a formy výuky:Předmět je orientován na moderní koncept tzv. učící se organizace; jeho cílem je seznámit studenty s tímto konceptem, porovnat různé přístupy k tvorbě učící se organizace, na případových studiích objasnit stimuly vedoucí manažery k zavádění principů učící se organizcae do praxe a upozornit na překážky, které jejímu úspěšnému fungování brání. Výuka kombinuje klasické přednášky (včetně přizvaných externích přednášejících) s aktivními formami výuky ve cvičeních - důraz je kladen na samostatnou práci studentů, a to jak individuální tak týmovou.

Kmenová literatura

1Tichá, I.: Učící se organizace, Alfa Publishing, 2005
2Pedler, M., Aspinwall, K.: Perfect plc: The Purpose and Practice of Organizational Learning, McGraw-Hill, 1996
3Easterby-Smith, M., Burgoyne, J., Araujo, L.: Organizational Learning and The Learning Organization, SAGE Publications, Ltd., 1999
4Senge, P.: The Fifth Discipline, Doubleday Dell Publishing, 1990

Doporučená Literatura

1Tichá, I.: Učící se organizace, Alfa Publishing, 2005
2Pedler, M., Aspinwall, K.: Perfect plc: The Purpose and Practice of Organizational Learning, McGraw-Hill, 1996
3Easterby-Smith, M., Burgoyne, J., Araujo, L.: Organizational Learning and The Learning Organization, SAGE Publications, Ltd., 1999
4Senge, P.: The Fifth Discipline, Doubleday Dell Publishing, 1990