EJD02E

Právo Evropské unie - EAD

KPrGarant předmětu: JUDr. Viktor Jansa, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 10.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Základy právních nauk, Velké právní systémy
Popis, cíl a formy výuky:Smyslem a cílem předmětu je umožnit studentům s předpoklady pro práci v EU orientaci v evropském právu, jeho oblastech a jeho institucích a připravit je na aplikační problémy v ČR, které implementace evropského práva přináší.

Kmenová literatura

1Kolektiv: Vybrané úmluvy a základní dokumenty Rady Evropy a Evropské unie, Brno, 1998
2Tichý, L.: Dokumenty ke studiu evropského práva, UK, 1996
3Tichý L.: Evropské právo, Beck 1999
4Kružíková a kol.: Právo ŽP ES, Linde 2003

Doporučená Literatura

1Týč, V.: Základy práva ES pro ekonomy, Linde Praha, a.s. 1999
2Kolektiv: Vybrané úmluvy a základní dokumenty Rady Evropy a Evropské unie, Brno, 1998
3Tichý, L.: Dokumenty ke studiu evropského práva, UK, 1996