ENE15E

Obecná ekonomie III. - Mezinárodní ekonomie

KETGarant předmětu: doc. Ing. Josef Brčák, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7. 8.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Mikroekonomie, Makroekonomie
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je rozšíření výuky ekonomických teorií. Studenti by měli získat přehled o dalších částech ekonomické teorie a o fungování mezinárodní ekonomiky. V předmětech Mikroekonomie a Makroekonomie získali základní znalosti o fungování tržní ekonomiky a vládních hospodářských politikách. Mezinárodní ekonomie v tomto směru pokračuje. Posluchači získají hlubší znalosti o ekonomických modelech mezinárodní směny a dalších problémech mezinárodních a ekonomických vztahů mezi dvěma zeměmi, o působení cla a dalších nástrojů obchodní politiky, o dopadech fiskální a monetární politiky v otevřené ekonomice a o fungování měnových kurzů.
Zkouška se skládá z písemné části (prostřednictvím testu, který prověřuje teoretické znalosti studenta) a ústní části, která také zahrnuje jeho schopnost aplikovat teoretické znalosti v praxi.

Kmenová literatura

1Dornbusch, R. – Fischer, S. Makroekonomie. Praha: SPN, 1994.
2Soukup, A. Mezinárodní ekonomie. Praha: Eurolex, 2006.
3Krugman, M. - Obstfeld, M. International Economics. Prentice-Hall, Engelwood Cliffs, New York, 1997.
4Mundell, R. International Economics. New York: Macmillan, 1968.
5Soukup, A. Mezinárodní ekonomie - cvičebnice. Praha: PEF, ČZU, 2006.
6Frank, R.H., Bernanke, B.S. Ekonomie. Praha: Grada Publishing, 2003.

Doporučená Literatura

1Soukup, A. Mezinárodní ekonomie. Praha: Eurolex, 2006.
2Soukup, A. Mezinárodní ekonomie - cvičebnice. Praha: PEF, ČZU, 2006.
3Varian, H. Mikroekonomie. Praha: Victoria Publishing, 1995.