xkit04

Komunikace a informační zdroje - EAD

KITGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Ukončené Bc studium
Popis, cíl a formy výuky:Poskytnout syntetický pohled na mezinárodní komunikaci a na využívání moderních informačních zdrojů. Zdůrazněn je vliv nových informačních technologií, především Internetu, na vytváření nové Evropy.

Kmenová literatura

1Bergmen, T.P.:The Essentials Guide to Web Strategy for Entrepreneurs. Prentice Hall 2002. ISBN 0-13-062111-0
2Powell, T.A.: Web Design. The Complete Reference. Osborne/McGraw-Hill 2000. ISBN 0-07-212297-8
3Daconta, M.C.,Obrst,L.J., Smith K.T.: The Semantic Web. Wiley Publishing, Inc. 2003; ISBN 0-471-43257-1.
4Harold, E.R., Means, W.S.: XML in a Nutshell. O` Reilly 2004. ISBN 0-596-00764-7.
5www.expertchoice.com
6Lidinský,V.-Švarcová,I. a kol. eGovernment bezpečně.Praha: Grada 2008. 145 s.,24. ISBN 978-80-247-2462-1
7http://europa.eu.int/comm/eurostat
8Statistické ročenky ČR
9Arnold, J. et al., 2005 Work Psychology. Financial Times, London
10Hofstede, G., Hofstede, G. J.; 2005 Cultures and organizations, McGraw Hill

Doporučená Literatura

1Havlíček Z. a kol.: Internetové technologie, PEF ČZU. Praha 2004. ISBN 80-213-1109-6
2Lidinský,V.-Švarcová,I. a kol. eGovernment bezpečně.Praha: Grada 2008. 145 s.,24. ISBN 978-80-247-2462-1
3Cats-Baril,W.: Information Technology and Management.USA IRWIN 1997. 509s. - ISBN 0-256-17618-3
4Kolman, L., 2000 Kapitoly z psychologie pro ekonomy, I. část, II. část, Praha, ČZU
5Kolman, L., 2001 Komunikace mezi kulturami. Praha, ČZU
6http://europa.eu.int/comm/eurostat
7Statistické ročenky ČR